znak

Obecní úřad oznamuje občanům, že se blíží termín splatnosti místních poplatků za tříděný komunální odpad na rok 2019. Zaplatit můžete buď v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet obce č. 23423671/0100. Jako variabilní symbol uveďte, prosím, své číslo popisné. Upozorňujeme občany, že na základě Vyhlášky č. 2/2013, o místních poplatcích, je nutno tuto povinnost splnit do 30. června 2019. Sazba poplatku za TKO pro fyzickou osobu činí 450,– Kč. Zároveň přijímáme od majitelů psů místní poplatek za psa, který činí 60,– Kč, za každého dalšího psa téhož držitele 100,– Kč. Děkujeme za Vaše včasné zaplacení.

Přihlášení