znak

 

Jako všichni lidé i církev se ocitla v mimořádné situaci. Poprvé za mnoho staletí budou obřady Svatého týdne i velikonoční slavnosti bez účasti věřících. K účasti na obřadech je vhodné využít sdělovací prostředky. Stále platí dispenz od nedělní mše svaté a účasti na velikonoční zpovědi a Eucharistii.

Kostel je otevřen každý den k soukromé modlitbě.

Tuto, květnou neděli můžete přinést do kostela dopoledne do 10.hodin podepsané ratolesti, kočičky  k požehnání a odpoledne si je můžete vyzvednout.

Požehnané Velikonoce a zdraví všem občanům vyprošuje Pater Zdeněk Stodůlka

Vážení spoluobčané,

v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru (Covid-19) nesmíme zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat a naše obec by nezůstala čistá a bez odpadků. 

Děkujeme Vám!

ekokom letak pandemie A4na sirku smallsize

V souladu s opatřením vlády České republiky se až do odvolání stanovuje rozsah úředních hodin obecního úřadu v Blatničce pro veřejnost takto:

PONDĚLÍ A STŘEDA       9,00 – 12,00 hodin

V akutních případech pouze po předchozí domluvě s paní Hanou Lapšanskou, tel. 777 762 433.  

Nadále vyzýváme občany, aby osobní přítomnost na úřadě omezili na nezbytně nutné případy a aby respektovali nařízení vlády a dodržovali úřední hodiny!

POZOR

 

 

Aktuální situace v doručování zásilek
 

Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, žádáme je, aby používali ochranné prostředky, ideálně roušku. Na všech pobočkách lze platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace jsme rozhodli, že v případě uzavřených lokalit budeme jednat s jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi o možnosti doručovat zásilky v dané lokalitě. V případech uzavřených lokalit budou zásilky uloženy bez pokusu o doručení s tím, že jim bude prodloužena ukládací doba.

Česká pošta udělá vše pro to, aby byly důchody ve všech případech doručovány. V lokalitách uzavřených krajskými hygienickými stanicemi bude možnost doručování důchodů komunikována s touto organizací. Doručování pak proběhne buď za asistence bezpečnostních složek státu nebo s ochrannými prostředky. Také v ostatních lokalitách bude postup při doručování důchodů upraven tak, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi pošťáky a klienty. Peníze budou příjemci předávány v obálce pokládané na zem.

U zapsaných zásilek se listovní zásilky vždy uloží na ukládací poštu bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek bude prodloužena úložní doba na 30 dnů. Balíky se v uzavřených lokalitách uloží bez pokusu o doručení a bude u nich prodloužena úložní doba na 15, resp. 30 dnů (podle druhu zásilky). V ostatních případech u neuzavřených lokalit budou balíky doručovány bez přímého kontaktu s adresátem. Adresát bude vyzván, ať položí osobní doklad na zem nebo jiné vhodné místo a ustoupí. Doručovatel si doklad převezme, ověří totožnost, zapíše. Stejným způsobem mu bude i předána zásilka. Po dokončení doručení ošetří doručovatel své ruce dezinfekčním sprejem.

Propagační materiály nebudou do odvolání doručovány ani přijímány. Je také zastaveno poskytování služby „Komplexní doručení" a „Odvoz spotřebiče".

Děkujeme za pochopení
Vaše Česká pošta

Vláda schválila povinné nošení roušek

V souladu s nařízením vlády je povinností každého občana na veřejnost nevycházet bez ochranné roušky. Pokud můžete, z domů vycházejte pouze v nezbytných případech a dodržujte bezpečnou vzdálenost! Myslete prosím na zdraví vaše a vašich blízkých.

Senioři mohou využít nabídky obce Blatničky na možnost nákupu potravin a léků. V případě potřeby volejte Štěpána Maňáka na tel. čísle 773 503 303 nebo Ilonu Markovou na tel. čísle 725 086 006. Domluva je možná i na pevné lince obchodu paní Markové 518 331 545, a to od pondělí do pátku v době od 6,00 - 12,00 hodin a v sobotu od 6,00 do 10,00 hodin.

Vyzýváme všechny občany, kteří dosud nemají k dispozici ochranné roušky, aby chránili své zdraví a zdraví nás všech používáním improvizovaných prostředků, např. šálou, šátkem apod. Pracovnice Tradic Slovácka o.p.s. Blatnička s dobrovolnicemi organizují šití roušek.  Současně vyzýváme občany, kteří by mohli šít doma na vlastním šicím stroji tolik potřebné roušky, aby kontaktovali kancelář OÚ 777 762 433 nebo Štěpána Maňáka 773 503 303. Odběr roušek není z kapacitních důvodů možný bez předchozího objednání, a to na telefonním čísle 773 503 303.

Přihlášení