znak

 DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ

Obecní úřad přijal informaci od Policie ČR, že byl na katastru obce Strání a Velké Javořiny spatřen medvěd. Z tohoto důvodu žádáme občany a návštěvníky daného regionu, aby dbali zvýšené opatrnosti a bezpečnosti.

Varování

Hledá se majitel!!!

Dne 5.6.2019 byl nalezen v Hluku, ul. Antonínská- Jezevčík (pes)  

TEL: 601 158 100

12

234

Obecní úřad oznamuje občanům, že se blíží termín splatnosti místních poplatků za tříděný komunální odpad na rok 2019. Zaplatit můžete buď v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet obce č. 23423671/0100. Jako variabilní symbol uveďte, prosím, své číslo popisné. Upozorňujeme občany, že na základě Vyhlášky č. 2/2013, o místních poplatcích, je nutno tuto povinnost splnit do 30. června 2019. Sazba poplatku za TKO pro fyzickou osobu činí 450,– Kč. Zároveň přijímáme od majitelů psů místní poplatek za psa, který činí 60,– Kč, za každého dalšího psa téhož držitele 100,– Kč. Děkujeme za Vaše včasné zaplacení.

Obecní úřad oznamuje občanům, že přijímá úhrady místních poplatků za tříděný komunální odpad na rok 2019, a to buď v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet obce č. 23423671/0100. Jako variabilní symbol uveďte, prosím, své číslo popisné. Upozorňujeme občany, že na základě Vyhlášky č. 2/2013, o místních poplatcích, je nutno tuto povinnost splnit do 30. června 2019. Sazba poplatku za TKO pro fyzickou osobu činí 450,– Kč. Zároveň přijímáme od majitelů psů místní poplatek za psa, který činí 60,– Kč, za každého dalšího psa téhož držitele 100,– Kč. Děkujeme za Vaše včasné zaplacení.

POZOR

Přihlášení